Nyheder

Langeland Svømmehalsforening

Juni 2018:

Nyhedsbrev juni 2018

Maj 2017:

I forbindelse med arbejdet på at skabe en foreningsbaseret svømmehal, vil vi gerne vide hvad en svømmehal vil betyde for jer og om jeres enventuelle ønsker. Du kan fortælle os det her: www.facebook.com/langelandsvoemmehal

 

April 2017:

På generalforsamlingen var der enstemmig tilsutning til at foresætte arbejdet med at skabe en fondsfinansieret og foreningsdrevet svømmehal. Svømmehalsforeningen samarbejder med andre svømmehalsinteresserede i at kortlægge mulighederne, og skabe et bredt samarbejde med langelænderne, andre forening, erhverv m.m. om en svømmehal på Langeland.

 

Svømmehalsforeningen tæller 174 medlemmer og har 864 følgere på facebook.

 

Der var en mindre udskiftning i bestyrelsen på generalforsamlingen og efter konstitueringen består betyrelsen af følgende:

David Jørgensen, Formand.

Mikael Knakkergaard, næstformand.

Anette Jauch, kassere.

Flemming Neperus

Jeanette Rasmusen

Kim Heinrich

Claus David

 

Suppleanter:

Rune Stürup

Merete Andersen

 

Forår 2017:

Vi er ikke nedlagt, og planerne om en svømmehal på Langeland er ikke skrinlagt, men det bliver ikke som oprindeligt tænkt.

 

Vi har siden årsskiftet i bestyrelsen for Langeland Svømmehalsforening, undersøgt muligheden for at opføre og drive en svømmehal 100 % foreningsbaseret.

 

Det kræver tid at undersøge regler, økonomi, samarbejdspartnere og ikke mindst, hvordan det hele skal strikkes sammen. Vi arbejder blandt andet med den model, som blev benyttet, da man opførte golfbanen på Sydlangeland.

 

Vi vil arbejde på at søge fonde til anlæg af svømmehallen.

 

Vi har altid været en 100 % uafhængig forening med en medlemsvalgt bestyrelse, og det vil vi foresat være. Vi har hele tiden arbejdet på at få en svømmehal på Langeland, og det vil vi fortsat gøre.

 

Vi bruger vores fritid på arbejdet, og vi kan derfor ikke fremtrylle hurtige løsninger. Vi vil gerne træffe de bedste beslutninger ud fra de præmisser der gælder, og det tager desværre tid.

 

Vi håber, at vi snarest er klar til at offentliggøre mere om vores tanker og idéer.

 

September 2016:

Langeland Kommune har fået mulighed for, at optage lån på yderligere 5 millioner til svømmehalsprojektet.

 

Det betyder at status på økonomien er følgende:

Kommunalt lån: 9 millioner.

Kommunalt indskud: 10 millioner.

Donation fra Fonden Langelands Elforsyning: 10 millioner.

Dvs. der mangler p.t. 12 millioner.

 

Med det udarbejde dispositionsforslag er der håb om flere fondsdonationer, da vi nu har noget konkret at fremvise.

 

Borgmester Bjarne Nielsen har meddelt, at man vil afholde borgermøder med detaljer om svømmehalsprojektet i løbet af vinteren.

 

Rudkøbing Boldklub og Langelands body- og motionsklub, arbejder på at etablere idrætsaktiviteter omkring Ørstedsskolen og dermed svømmehallen. Boldklubben arbejder på at opføre en kunstgræsbane, og motionsklubben på at bygge en ny foreningsbaseret fitnessklub.

 

August 2016:

Vi har fundet ud af, at bliver der givet en donation til svømmehallen, skal der betales 17 % i afgift til staten. Vi undersøger derfor muligheden for at etablere svømmehallen som en selvejende institution. En selvejende institution skal ikke betale afgift af donationer. Kommunalbestyrelsen vil behandle dette til oktober.

 

Såfremt at kommunalbestyrelsen ønsker en selvejende institution, vil I som medlemmer blive indkaldt til et møde, hvor vi vil gennemgå reglerne og hvordan det kan blive. Vi vil desuden kun gå videre med idéen om en selvejende institution, såfremt der er opbakning blandt jer medlemmer.

 

Vi er pt. ca. 170 medlemmer.

 

Juli 2016:

Dispositionsforslaget er færdigt. Se det færdige resultat og læs mere om svømmehallens indhold her.

Den oprindelig opgave for styregruppen der skulle udarbejde dispositionsforslaget, bestod i at udarbejde en svømmehal til 33 millioner. Det gjorde vi, men kommunalbestyrelsen mente at den var for lille. Der blev derfor udarbejdet et alternativt forslag til 41 millioner, der indeholder 2 baner mere i bredden i det store bassin, samt babybassin, lille rutsjebane og generelt mere plads.

Den ekstra udvidelse giver mulighed for flere aktiviteter på samme tid, og dermed også mulighed for at generere mere omsætning.

 

Marts 2016:

Der er afholdt ordinær generalforsamling i Langeland Svømmehalsforening.

Bestyrelsen foresætter med uændret sammensætning.

Læs bestyrelsens beretning her.

 

Januar 2015:

Så er arbejdet med designet af svømmehallen skudt i gang. I mandags holdt vi sammen kommunen det første møde med ALECTIA.

 

Udvalget består af borgmester Bjarne Nielsen, Knud Gether, Elisa Hansen, kommunaldirektør Jørgen Christiansen, Thomas Buhl fra teknisk forvaltning, Jeanette Rasmussen fra svømmehalsforeningen, Mikeal Knakkergaard fra svømmehalsforeningen og David Jørgensen fra Svømmehalsforening. Fra ALECTIA deltog tre personer.

 

Vi fik fortalt om vores ønsker til ALECTIA, de ønsker der er kommet fra vores medlemmer, kommende brugere og andre der har vist interesse for projektet. De skal så få det ned på nogle tegninger, vi kan arbejde videre med.

 

Budgettet er jo som bekendt ikke uendeligt, og der skal tænkes kreativt, for at vi kan få flest muligt af alle ønskerne opfyldt.

 

Det er især vigtigt at svømmebassinet kan bruges til skoleundervisning, motionssvømning og leg. Vi har også et stort ønske fra dykkerklubben om at bassinet bliver dybt i den ene ende. Flere har også ønsket af få vipper til udspring.

 

Desuden ligger det rigtig mange på sinde, at få et godt varmtvandsbassin. Vi har foreløbig arbejdet med et bassin på 60 kvadratmeter i eget lokale. Så kan man få ro, eller have musik til varmtvandsgymnastik, uden at genere eller blive generet af de andre aktiviteter. Selvfølgelig med nem adgang, hvis du er gangbesværet eller handicappet.

 

Tilgængelighed er også en høj prioritet, og det er noget alle parter har i fokus. Projektlederen fra ALECTIA har stor erfaring inden for området, og det skulle gerne komme os til gode.

 

Der skal også være lidt wellness, noget til leg og turister.

Mulighederne er mange, men vi skal arbejde hårdt få et finde de rigtige løsninger, for at vi kan holde os inden for budgettet.

 

For at få inspiration fra andre, i valg af materialer, løsninger og muligheder, tager vi i næste uge på inspirationstur til Svendborg Svømmeland og Svømmehallen Bolbro. Desuden for vi en virtuel gennemgang af Stevnsbadet. Efterfølgende må vi vurdere, om vi har brug for mere inspiration.

 

Det bliver en spændende tid, med masser af udfordringer, på at skabe den bedste svømmehal inden for budgettet.

 

Julen 2015:

Vi er nu 94 medlemmer.

 

Fonden Langelands Elforsyning har doneret 8-10 millioner til byggeriet af svømmehallen. Beløbet afhænger af firmaets overskud for 2015.

Det er en dejlig nyhed, og en stor tak skal lyde herfra.

Klik her for at se artiklen med omtale fra Fyns Amts Avis den 10. december 2015.

 

Det rådgivende ingenørfirma Alectia er blevet udvalgt til at tegne svømmehallen. De har erfaring fra flere andre svømmehalsbyggerier, og har et godt ry.

Klik her for at se artiklen med omtale fra Fyns Amts Avis den 3. december 2015.

 

I starten af det nye år vil arbejdet med at designe svømmehallen gå i gang. Fra svømmehalsforeningen deltager Mikael Knakkergaard, Jeanette Hansen og David Jørgensen i projektarbejdet. Derudover er borgmester Bjarne Nielsen, Knud Gether, Elisa Hansen, kommunaldirektør Jørgen Christiansen og Thomas Buhl (teknisk forvaltning) med i projektgruppen.

 

I forbindelse med projekteringen, vil ovennævnte gruppe og resten af svømmehalsforeningens bestyrelse tage på studietur, for at få inspiration fra andre svømmehaller.

 

Det er nu vi skal have indput fra jer medlemmer, hvis I ligger inde med en god idé eller særlige forhold, vi skal være opmærksomme på.

Vi har allerede fået flere gode indput fra medlemmer, foreninger og en kørestolsbruger.

 

 

Sensommer 2015:

Vi er nu 82 medlemmer.

 

Der er nedsat en brugergruppe til udarbejdelsen af udbudsmaterialet til svømmehallen.

Gruppen kommer til at bestå af borgmester Bjarne Nielsen, kommunalbestyrelsesmedlem Knud Gether, kommunalbestyrelsesmedlem Elisa Hansen, bygningskonstruktør Thomas Buhl fra teknisk forvaltning.

Desuden følgende medlemmer fra bestyrelsen for svømmehalsforeningen:

Mikael Knakkergaard, Jeanette Hansen og David Jørgensen.

 

Der er kommet svar på lånedispensatonsansøgningen fra Indenrigsministeret. Desværre er der ikke givet tilsagn på hele beløbet.

Det giver nogle udfordringer, læs mere i Fyns Amts Avis den 1. sepember.

 

Klik her for at se artiklen fra Fyns Amts Avis side 12.

 

Klik her for at se artiklen fra Fyns Amts Avis side 13.

 

Forår 2015:

Vi har i løbet af de første måneder, arbejdet med at få foreningen på plads med forretningsorden, netbank og ikke mindst at lære hinanden at kende i bestyrelsen. Det er jo en ny forening, så der er meget der skal være på plads, inden vi kan konkretisere arbejdet.

 

Bestyrelsen arbejder i øjeblikket med at indsamle ønsker og ideer til svømmehallens udformning. Vi er i dialog med foreninger og kommende brugere. Vi har blandt andet fået nogle spændende ønsker fra Langelands Dykkerklub, input fra en handicappet og erfarne brugere af svømmehaller. Ønskerne skal gerne munde ud i et konkret ønske til kommunalbestyrelsen.

 

Vi arbejder på at oprette en hjemmeside, så det bliver lettere at følge svømmehalsforeningens arbejde. Vi vil rigtig gerne være mere synlige, og I opfordres til at dele vores facebookside.

 

For at sende et klart signal til kommunalbestyrelsen, at vi ønsker en svømmehal på Langeland, opfordres I til at melde jer ind i svømmehalsforeningen. Jo flere medlemmer, desto mere tydeligt er det at projektet kan lykkedes. I må meget gerne opfordre jeres netværk til at blive medlem af foreningen.

 

I kan blive medlem ved at indbetale kr. 100,- på Fynske Bank, konto 0860 815-94-00914. Skriv gerne jeres e-mailadresse i kommentarfeltet.