Svømmehalsforeningen

Langeland Svømmehalsforening

Formål med Langeland Svømmehalsforening

 

 

Langeland Svømmehalsforening er en 100 % uafhængig forening. Det er medlemmernes forening og medlemmerne der definere foreningen.

 

Det er foreningens formål at bistå med etablering og drift af Langeland Svømmehal.

 

Du behøver ikke udføre friviligt arbejde, for at være medlem af svømmehalsforeningen. Din opbakning til svømmehallen gennem dit medlemsskab, er lige så vigtig.

 

Medlemskontingent vil blive brugt til foreningens arbejde.

 

På den ordinære generalforsamling 2018 blev følgende valgt til bestyrelsen, og efter konstitueringen er tillidsposterne følgende:

 

Formand David Jørgensen

Næstformand Mikael Knakkergaard

Kasserer Kim Heinrich

 

Anette Jauch

Flemming Neperus

Claus David

Rune Stürup

 

 

Følgende blev valgt som suppleanter:

Jens Jørgensen

Ina Jørgensen